Veteráni připomněli vyhnání Čechů z pohraničí

Dne 24. září 2021 od 15,00 h. proběhla pod patronací Oblastního výboru ČSBS Plzeň slavnostní připomínka brutálního vyhánění občanů ČSR Čechů, Židů a německých antifašistů z území tehdejších Sudet v r. 1938. „Sudetendeutsche“, vesměs organizovaní v nacistické Henleinově straně a povzbuzení zradou tzv. čs. spojenců, v Mnichově (30.9. 1938), vyhnali a přesídlili až do r. 1945 více jak 250000 našich spoluobčanů. Bylo přitom pácháno duševní i fyzické násilí; mnozí z vyhnaných přišli o majetek nebo i život. V souvislosti s těmito událostmi padlo rovněž několik stovek českých četníků, policistů a vojáků, příslušníků Stráže obrany státu (SOS).

Letošní setkání účastníků proběhlo opět u ‚Památníku občanů Československa, vyhnaných v roce 1938 z českého pohraničí‘, který byl vztyčen zásluhou ČSBS v Plzni, na Klatovské třídě za borskou věznicí. Jde o jediný pomník těchto událostí v České republice. Aktu vzpomínky se zúčastnili členové a funkcionáři ČSBS, Klubu českého pohraničí, KSČM a Matice Čech, Moravy a Slezska. Význam připomínání, a právě v dnešní době, poutavě zdůraznili ve svých projevech Ing. Jaroslav Bukovský, tajemník oblastního výboru ČSBS a Ing. František Reichel, koordinátor Matice ČMS pro Moravu. Vyřídil rovněž pozdravy od brněnských organizací KČP a KSČM.

Za veterány Policie ČR z Odborové organizace Bezpečnostních sborů při Městském ředitelství PČR Plzeň položili kytici se stuhou Milan Staško (IPA), Jaroslav Antoš (IPA, ČSBS) a Dr. Josef Traxmandl. Na padesát přítomných zakončilo slavnost československou hymnou.

„Odpustit můžeme, zapomenout nesmíme!“

Jaroslav Antoš, org. tajemník OOBS