Odborová organizace bezpečnostních sborů při Městském ředitelství Policie ČR Plzeň (dále jen OOBSMŘ) je registrována od 1. ledna 2018 jako samostatná odborová organizace se sídlem Plzeň, Klatovská 45, PSČ 306 11 a IČ 68785682 a je právnickou osobou.

Původně byla založena v roce 1993, kdy se stala součástí t.č. ještě Nezávislého odborového svazu Policie ČR ( dle jen NOS PČR ), v současné době tento název není tak úplně přesný, protože NOS PČR již není svazem. Po pětadvaceti letech naši organizaci a nejen ji, ale i dalších 130 základních organizací NOS PČR, Spolkový rejstřík na základě nečinnosti předsedy NOS PČR zapsal jako samostatnou a na nikom závislou odborovou organizaci.

OOBSMŘ je zapsána u Krajského soudu v Plzni pod značkou L 8944, má IČ 687 85 682 a pro svou činnost má u FIO banky vedený účet 2901530059/2010 pro členy a účet 2101530042/2010 pro veterány.

OOBSMŘ sdružuje na základě dobrovolnosti příslušníky a zaměstnance všech bezpečnostních sborů a zaměstnance Ministerstva vnitra ČR. Působí hlavně na území města Plzně a Plzeňského kraje, ale je otevřená i pro ostatní kraje. Má členy v Plzeňském kraji, Středočeském, Ústeckém, Jihočeském, Jihomoravském i přímo v hlavním městě Praze a v celorepublikových útvarech. Dále sdružuje i bývalé policisty a zaměstnance uvedených složek – veterány, kteří byli v pracovním nebo služebním poměru minimálně 10 let.

OOBSMŘ je členem Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů (KOOBS), která má statut svazu a působí po celé republice.

OOBSMŘ prosazuje zájmy svých členů, ale i potažmo ostatních policistů a zaměstnanců. Snaží se o zlepšení pracovních podmínek, platových podmínek, sociálního zabezpečení, vztahů na pracovišti. Má svého inspektora BOZP, který se se svým pomocníkem vykonávají dohled nad výkonem bezpečnosti práce. Naše činnost je v souladu se stanovami a při dodržování právního řádu České republiky. Členům naší organizace též poskytujeme řadu benefitů, kdy zásadní je poskytování bezplatného pojištění na škody způsobené zaměstnavateli, finanční zajištění v případě pracovní neschopnosti u SV pojišťovny, bezplatné pojištění právní ochrany u DAS a řadu dalších včetně levnějšího volání, příspěvek pro děti členů na dětské tábory, příspěvky na rodinné vstupné do ZOO až do výše 500,-Kč či příspěvek na kulturní a sportovní akce ve výši až 500,-Kč.

Vstup do OOBSMŘ je snadný. Stačí si přečíst stanovy organizace a v případě souhlasu s nimi vyplnit žádost o přijetí a souhlas s odvodem příspěvku organizaci a zaplatit vstupní příspěvek ve výši jednoho měsíčního příspěvku. Oba tiskopisy najdete na stránce DOKUMENTY.

Příspěvek pro policistu je 300,- Kč/měsíc a pro zaměstnance je 250,- Kč/měsíc. Veterán zaplatí 200,- Kč za kalendářní rok.

Datem vstupu je člen pojištěn u SV pojišťovny plus a pojišťovny DAS. Další informace najdete na stránce BENEFITY.

Oprávnění odborové organizace upravují §§ 197 – 200 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Výbor OOBS při MŘ PČR Plzeň