Výhodné volání a mobilní internet

Byla uzavřena rámcová smlouva na velmi výhodné volání a mobilní internet s poskytovatelem telekomunikačních služeb Bohemia Telekom s.r.o, který provozuje mobilní služby v síti T-mobile.

Jelikož se jedná o neveřejnou nabídku, tak v případě zájmu kontaktujte předsedu Ing. Alexandera Burdu, připadně  členy Výboru OOBS při MŘ PČR Plzeň.

ERGO

Zvýhodněná nabídka rezervotvorného úrazového připojištění pro členy naší organizace, které si jednotliví členové mohou uzavřít individuálně na rámec pojištění, které je součástí jejich členství v OOBS při MŘ PČR v Plzni.

Prezentace připojištění ERGO s rentou

DAS

Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů uzavřela s účinností od 1.7.2018 pro své členy právní ochranu v oblasti služebního / pracovního poměru u renomované a jediné specializované pojišťovny právní ochrany na trhu – D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR.

Informace o pojištění právní ochrany

DETAILNÍ INFORMACE O BENEFITECH

DAS – nabídka benefitů
ERGO pro – nabídka pojištění
Formulář ERGO
Komplexní nabídka pojištění – KOOBS
KOOBS – postup při hlášení pojistné události