Veteráni Policie ČR vzdali čest J. S. Kozinovi

V zastoupení veteránů PČR, sdružených v OOBS při Městském ředitelství PČR Plzeň a dalších organizací, jichž jsme členy, jsme uctili památku Jana Sladkého Koziny, vůdce chodského povstání proti útlaku cizáckou šlechtou. V sobotu 28. listopadu 2020, na den přesně po 325 letech od nespravedlivé Kozinovy popravy v Plzni jsme se zúčastnili vzpomínkového setkání, které svolali zástupci Klubu českého pohraničí v Plzni, Matice Čech, Moravy a Slezska, Domažličtí Chodové a Obec baráčníků Plzeň 1 k jeho pamětní desce v areálu pivovaru Prazdroj.

O významu shromáždění promluvil J. Boštík, předseda krajské rady KČP PK. S vysvětlením příčin a  průběhu tzv. chodské rebelie, včetně úlohy Jana Sladkého, vystoupila ve velmi dobře připraveném projevu H. Hemzáčková, mladá členka Matice ČMS. Závěrem se přítomní poklonili  památce chodského hrdiny a položili k jeho desce své kytice se stuhami.

Věříme, že „do roka a do dne“  se zde, a ještě ve větším počtu, znovu sejdeme.

Miroslav Říha
veterán PČR
člen OOBS při MŘP Plzeň člen IPA, ÚS č.103 Plzeň
místopředseda krajské rady KČP
člen národní rady KČP
vedoucí sekce Pohraničníků KČP

Jaroslav Antoš
veterán PČR, člen OOBS při MŘP
člen IPA, sekretář ÚS č.103 Plzeň
člen ČSBS Plzeň