Velmi výhodné volání a mobilní internet

Dne 19. září 2019 byla uzavřena rámcová smlouva na velmi výhodné volání a mobilní internet s poskytovatelem telekomunikačních služeb Bohemia Telekom s.r.o, který provozuje mobilní služby v síti T-mobile.

Jelikož se jedná o neveřejnou nabídku, tak v případě zájmu kontaktujte předsedu Ing. Alexandera Burdu, připadně  členy Výboru OOBS při MŘ PČR Plzeň.