Vánoční dar Dětskému domovu Domino

Již léta je Odborová organizace bezpečnostních sborů při Městském ředitelství policie v Plzni podporovatelem činnosti DD Domino se sídlem v Plzni – Skvrňanech, Vojanova 22. Zajímáme se o úspěchy i problémy dětí, zde vychovávaných a zároveň také pozitivně prezentujeme činnost a poslání policie.

Ve čtvrtek 22. prosince 2022 navštívila Domino delegace OOBS, složená z místopředsedkyně výboru Miloslavy Marečkové a organizačního tajemníka Jaroslava Antoše. Jako každý rok jsme byli mile přivítáni paní ředitelkou Mgr. Naďou Erbovou a její zástupkyní Bc Dagmar Frouzovou. Příjemnou besedu při výborné kávě a vánočním cukroví o životě v domově jsme pak završili předáním šeku na 15.000,- Kč, jako finančního daru od naší organizace. Od obou hostitelek se OOBS dostalo upřímné poděkování za tuto významnou pomoc, která bude, zcela konkrétním způsobem, využita pro jim svěřené děti. Paní ředitelka nás ujistila, že si DD Domino velmi váží vzájemného dlouholetého ´partnerství´. Také výbor naší OOBS si přeje takto Dominu pomáhat i v následujících letech.

Věříme, že  finanční dar pro rok 2024 členská schůze opět odsouhlasí a ukáže tak znovu jasnou vůli členů a veteránů OOBS usnadnit vstup do života dětem, které neměly to štěstí vyrůstat ve vlastní rodině.

Zaznamenal: Jaroslav Antoš org. tajemník

Foto: zleva Mgr. Naďa Erbová a Miloslava Marečková