Rozkvetlé Chudenice a Bolfánek

V sobotu 6. dubna 2024 se uskutečnil společný jarní výlet členů IPA ÚS Plzeň a veteránů Odborové organizace bezpečnostních sborů při Městském ředitelství policie Plzeň, jehož cílem bylo krásné městečko Chudenice uprostřed stejnojmenné pahorkatiny. A protože se jelo především za poznáním bohaté historie tohoto místa, je samozřejmé, že k dopravě bylo použito (dnes již rovněž) historického autobusu.

Po příjezdu se nás velmi ochotně ujal sám kastelán tzv. Starého zámku Ludvík Pouza. Pozdravil nás, včetně organizací, které zastupujeme a seznámil s příštím programem zde. Poté jsme se na skoro 2 hodiny stali ´svěřenci´ (a to doslova) paní průvodkyně Marie Barbory, s níž jsme postupně podrobně poznali všechny komnaty zámku, včetně historie či historek, které se k nim váží. Rod Černínů zde v Chudenicích sídlil plných 800 let a jedná se tedy o nejstarší nepřetržité rodové sídlo v České republice.

Po exkurzi v zámku si mohli účastníci vybrat: Zda dojdou do kopce na blízký Bolfánek, s rozhlednou, známou Americkou zahradou s Kvapilovým ( a Rusalčiným) jezírkem, zámkem Lázeň, ale i příjemnou cukrárnou a nebo vyrazí na oběd do restaurace s neméně oblíbeným pivovarem přímo ve středu obce. Většina raději zvolila obojí, byť někdy v obráceném pořadí.

Za to, že jsme si my, 28 členů IPA a veteránů, mnozí i se svými potomky, tu první dubnovou neděli v rozkvetlém kraji krásně užili je nutno poděkovat zejm. Standovi Jáchymovi, který vše s kastelánem domluvil a připravil, Romanu Svobodovi, který nás ´svým´ autobusem dobrovolných hasičů z Doubravky na akci v retro stylu příjemně dopravil a oběma pokladním Petře Honzíků a Zdeňce Čechurů, které vše dostatečně finančně pokryly.

Vůbec poprvé zde takto spojili své síly výbory obou organizací a podle reakcí účastníků to dopadlo úspěšně!

Zaznamenal za IPA i za veterány: J. Antoš, sekretář, resp. tajemník