Opět jsme přispěli dětem v dětském domově

V polovině prosince t.r. navštívili dva členové výboru Odborové organizace bezpečnostních sborů při Městském ředitelství Policie ČR v Plzni Dětský domov Domino, který sídlí ve Vojanově ulici v plzeňské čtvrti Skvrňany. Ne náhodou to bylo poslední týden před týdnem vánočním. Zástupci policejních odborářů totiž, jako již pravidelně skoro deset let, nosí v tomto období do domova dětem a jejich „tetám“ dárek v podobě finančního příspěvku 10.000,- Kč.

Z tradice se již vyvinulo upřímné přátelství s vedením DD. Každoroční předvánoční návštěva bývá tak vždy pro dárce vždy velmi milou příležitostí dozvědět se mnoho zajímavostí ze života dětí, k nimž se osud zpočátku nijak hezky nezachoval.

Paní Bc. Dagmar Frouzová, zástupkyně ředitelky, nás pohostila výborným vánočním cukrovím, které pro domov pečou zdarma v jedné velmi známé roudenské výrobně a přitom „prozradila“, že v současné době se v Dominu starají o 51 svěřenců, z nichž 6 je teprve mladších 5-ti let. S hrdostí vyjmenovala úspěchy dětí, zejm. ty studijní: 2 vysokoškolské promoce, 2 maturity,  1x přechod na druhou vysokou školu. Tvář paní Frouzové  trochu posmutněla jen, když zmínila problémy s některými z dospívajících obyvatel DD. Těchto starostí  je však naštěstí nepoměrně méně, než radostí, které jí i paní ředitelce Mgr. N. Erbové „jejich“ děti dělají.

Dětský domov Domino funguje od 26.8. 1986. Svěřené  děti v něm žijí v 6 rodinných skupinách.  Starší děti, zařazené do sedmé skupiny již bydlí samostatně v bytech, které pro ně v rámci projektu chráněného bydlení připravily Plzeňský kraj a ÚMO Plzeň 3. Za účelem dokončení studia nebo přípravy na povolání totiž mohou v péči DD zůstat i po dovršení 18-ti let.  A zvýšenou pomoc jim „jejich“ domov, v případě potřeby, poskytuje i po odchodu do samostatného života.

Vedení Domina, spolu s „tetami“ pořádají po celý rok prázdninové pobyty, poznávací výlety i za hranice a zimní lyžařský zájezd do Alp. Účast na těchto oblíbených akcí je velkým motivem pro snažení všech svěřenců domova. A právě náš finanční dar často pomáhá posledně jmenovanou akci realizovat.

Spokojenost a vděk obdarovaných je zase pro nás motivem pro pokračování podpory Domina ze strany OOBS. A letos navíc nezůstalo jen u pomoci tzv. materiální, ale přímo během návštěvy byla s kriminalistkou Petrou Honzíkovou domluvena beseda na téma „kyberšikana a jak jí předcházet“.  Takže se policisté-odboráři se „svým“ dětským domovem potkají i dříve než před Vánoci.

Závěrem je třeba připomenout poděkování všem členům a veteránům OOBS za to, že na své výroční schůzi schválili pro r. 2020 zvýšení finančního daru DD Domino o 5000,- Kč.

Text a foto:  Mgr. Jaroslav Antoš, org. tajemník

Bc. D. Frouzová a por. Bc. P. Honzíková při předávání vánočního daru.