Naše podpora dětí z Dětského domova Domino pokračuje

V polovině prosince loňského roku, kdy už všude byla znát slavnostní předvánoční atmosféra, navštívili zástupci výboru Odborové organizace bezpečnostních sborů při Městském ředitelství v Plzni Dětský domov Domino, který sídlí v příjemném prostředí plzeňské čtvrti Zadní Skvrňany. Jde již o tradiční setkání policejních odborářů s vedením DD, během něhož obdrží děti finanční dar ve výši 10.000,- Kč. Je potěšitelné, že i přes změny, zejm. organizační, kterými naše organizace v r. 2018 prošla, byla tato pomoc opět členskou schůzí schválena.

Naší „delegaci“ uvítala sama paní ředitelka DD Mgr. Naďa Erbová. Ve své kanceláři, při výborné kávě a domácím vánočním cukroví nás paní ředitelka poutavě seznámila s činností Domina a úspěchy, dosaženými jeho svěřenci. Určitě významným jsou jejich výsledky ve studiu na Pedagogické fakultě v Plzni nebo v magisterského oboru Design. Chlapci a děvčata navštěvují také střední školy s maturitou či studují  různé typy nástaveb. Mgr. Erbová o těch nejúspěšnějších studentech vyprávěla s neskrývanou hrdostí, která v porovnání s podmínkami, z nichž byly svěřeny do péče dětského domova, byla oprávněná. Paní ředitelka poděkovala za náš každoroční finanční příspěvek a uvedla, že poslouží k částečné úhradě týdenního lyžařského soustředění vybraných žáků DD v italském alpském středisku u Visome. Tohoto výletu se mohou zúčastnit opravdu ti nejvzornější a proto bývá pro všechny po celý rok velkou motivací. Nás pak těší, že k tomuto může významně přispět i naše OOBS. A to přesto, že nejsme jedinými sponzory Domina. Např. Nadace Plzeň sobě pomohla zakoupit nový dodávkový automobil, který bude právě k cestě dětí za lyžováním využit. Také jsme byli provedeni vzorně upravenými prostory areálu DD, prohlédli si keramickou dílnu a byli obdarování jedním z krásných výrobků z tvorby zdejších dětí.

S paní ředitelkou Erbovou a jejím svěřenci jsme se rozloučili společnou fotografií pod vánočním stromečkem. Popřáli si šťastné a veselé Vánoce a vyslovili vzájemné přesvědčení, že naše setkávání a spolupráce budou nadále pokračovat.

Za výbor Jaroslav Antoš, org. tajemník

PS: Na fotografii je Mgr. Erbová s členkou výboru OOBS Janou Rážovou.