ČEST JEHO PAMÁTCE!

Vážení přátelé,
s hlubokým zármutkem vám oznamuji, že dne  5. července 2019 navždy odešel ve věku nedožitých 52 let náš kolega, dlouholetý člen naší odborové organizace a kamarád plk. v.v. Ing. Vlastimil Červenka, MBA.

Poslední rozloučení se uskuteční v pondělí dne 15. července 2019 v 11.00 hod. ve smuteční obřadní síni v Plasích.

ČEST JEHO PAMÁTCE!