Veteráni v „Mobilisaci“

Výbor ZO Odborové organizace bezpečnostních sborů při Městském ředitelství PČR v Plzni připravil pro své členy veterány na 1. října 2022 od 10,00 h. návštěvu areálu Muzea vojenské techniky na demarkační linii v Rokycanech. Jde o největší nestátní vojenské muzeum v České republice a bylo otevřena 11.11. 1997, tedy na Den veteránů.

Téhož dne od 12,00 h. proběhly v muzeu akce k připomenutí 84. výročí, kdy byla v tehdejším Československu vyhlášena všeobecná mobilizace k obraně státu před hitlerovským Německem.

Pro naše veterány byly připraveny, exkluzivně před zahájením vlastního programu oslav, komentované prohlídky celého areálu, vystavené techniky a zejm. jednotlivých vojenských objektů se zajímavými exponáty. Zvlášť poutavě nás např. seznámil se stavem raketového vojska Varšavské smlouvy pplk. v.v. Oldřich Blažek. V dalších objektech jsme se pak, bez návalu návštěvníků, mohli dozvědět vše kolem obsazování čs. pohraničí mobilizovanými muži a přímo si „omakat“ jejich výzbroj a výstroj. Historik Milan Jenčík, člen ČSBS vedl přednášku o druzích opevnění, vybudovaném koncem 30. let kolem našich hranic. Že vzápětí po mobilizaci jsme byli hanebně zrazeni našimi západními spojenci a tak vydáni německému nacismu, jen dokreslilo význam připomenutých událostí ze září 1938.

Bohužel nám se však naše veterány ke společné návštěvě muzea a k pozdějšímu společnému obědu zmobilizovat nepodařilo. Sešlo se nás zde jen 7! Je škoda tak malé účasti z bezmála dvou stovek veteránů při naší ZO OOBS, přestože šlo o akci zdarma a v místě pohodlně i levně dosažitelném hromadnou dopravou.

Mimořádné poděkování si bezesporu zaslouží člen výboru mjr. v.v. Miroslav Říha, a to za námět a zajištění prohlídky u ředitele muzea.