Po 35 letech se vrátili na „místo činu“

Ve středu 3. dubna 2024 navštívilo Policejní akademii ČR v Praze pět dnes již bývalých
policistů, veteránů PČR a členů IPA. Po 35 letech si přišli prohlédnout místa, kde absolvovali
vysokoškolská studia, prožili krásné, i když mnohdy náročné roky, a navázali řadu přátelství
s kolegy i kolegyněmi, se kterými se pak potkávali i v profesním životě.

Hned při vstupu do areálu mezi sebou diskutovali, které budovy v tu dobu už stály a které se
teprve stavěly. Budovu B, ve které jsou učebny, posluchárny a studijní knihovna, znali z dob
studií, stejně jako aulu a jídelnu v budově C. Samozřejmě, že od té doby prošla tato místo
značnou proměnou. V aule, kde si před 35 lety převzali vysokoškolské diplomy,
zavzpomínali, jak tehdy promoce probíhaly.

Další zastávkou byla budova G, kde po čas studií bydleli. Bazén a tělocvičny se tehdy stavěly.
Stejně jako rektorát, jehož prohlídkou bývalí absolventi návštěvu ukončili. Po celou dobu si
povídali a vzpomínali také na vyučující a přednášející, na své bývalé spolužáky, se kterými
mnozí pak pracovali. S dávkou nostalgie a věříme, že také spokojenosti, pak místo „činu
opustili“. Tak třeba někdy příště.

Mgr. Alena Maršálková
Policejní akademie ČR v Praze, členka IPA