Jednání s ministrem vnitra Mgr. Vítem Rakušanem

Dne 6.11.2023 proběhlo setkání ministra vnitra Mgr. Víta Rakušana se zástupci Konfederace
odborových organizací bezpečnostních sborů, které ho se zúčastnil ministr vnitra Vít Rakušan,
policejní prezident Martin Vondrášek, vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního
vzdělávání Jan Paďourek na straně jedné a viceprezident KOOBS Jiří Zavoral, organizační tajemník a
člen předsednictva Aleš Stránský na straně druhé.

Viceprezident KOOBS a organizační tajemník ministru vnitra krátce představili odborovou organizaci a
její působení u bezpečnostních sborů, zdůraznil, že se za působení policejního prezidenta Martina
Vondráška podařilo navázat korektní spolupráci, což potvrdil i policejní prezident. Následně odboráři
informovali ministra vnitra o stavu kolektivního (ne)vyjednávání v Policii ČR, k celé věci se vyjádřil
policejní prezident, který předestřel, že k zahájení kolektivního vyjednávání je potřeba shoda všech
odborových organizací. Účastníci jednání se shodli, že v současné chvíli není shoda odborových
organizací, zejména z důvodu odporu odborových organizací, které jsou účastny stávající kolektivní
smlouvy a dohody. Ministr vnitra projevil přání, aby se pro příště setkával s „policejními odboráři“
hromadně a nikoliv na dvou samostatných schůzkách, zástupci KOOBS ministra sdělili, že toto je i
zájmem KOOBS.

Dalším projednávaným bodem byla problematika tzv. konsolidačního balíčku, ministr vnitra
deklaroval, že v tomto volebním období, pokud on bude ministrem vnitra, nedojde v žádném případě
k žádným změnám týkajícím se výsluh příslušníků bezpečnostních sborů. Dále byla projednána
problematika snížení příspěvku do Fondu sociálních a kulturních potřeb na 1% objemu finančních
prostředků určených na mzdy. Odboráři ve shodě s policejním prezidentem informovali ministra, že
za tohoto stavu nebude možné dlouhodobě udržet standard, který je v současné době nastaven a to i
za využití vybudovaných rezerv. Ministr informoval, že se v současné době prověřuje povinnost
přispívat na penzijní připojištění, tato povinnost není uložena zákonem, a proto se mu jeví jako
problematické ji vyžadovat u příspěvku z FKSP.


Posledním bodem, který byl na schůzce projednán byla problematika platů a propouštění
v bezpečnostních sborech. Ministr deklaroval, že v roce 2024 nedojde, ke snížení finančních
prostředků na platy policistů, k tomu již Ministerstvo vnitra v spolupráci s vedením policie činí kroky.
Účastníci schůzky se vzájemně informovali o dopadech propouštění zaměstnanců Policie ČR. Ministr
vnitra a policejní prezident informovali, že v letošním roce se dařil nábor k policii, kdy stavy
příslušníku znovu dosáhly počtu 40 tis. policistů, tento stav nepovažuje za optimální, ale přijatelný.
V žádném případě se nechystá propouštění policistů. Účastníci schůzky se vzájemně informovali o
důsledcích propouštění zaměstnanců, které v důsledku povede k prodražování některých
nepolicejních činností, které budou muset vykonávat policisté.


Na následném krátkém jednání zástupců KOOBS s policejním prezidentem byla diskutována
problematika obměny majetku (vozidla, výpočetní technika, operační střediska) a znovu byla
otevřena otázka kolektivního vyjednávání, kde si obě strany vyjasnili svá stanoviska a připravenost ke
kolektivnímu vyjednávání v zájmu zlepšení podmínek zaměstnanců a příslušníků Policie ČR.

Jiří Zavoral
viceprezident KOOBS